Zobacz efekty innowacyjnej i unikalnej metody natychmiastowej odbudowy na implantach All-on-4

Jak mówi sam dr Paulo Malo: „Pełną odbudowę bezzębia w jeden dzień w MALO DENTAL robimy najlepiej na świecie. Wszystko inne robimy tak samo dobrze jak najlepsi!” W tym się specjalizujemy. Zapraszamy na pełną rehabilitację bezzębia w 1 DZIEŃ. Zobacz przykładowe efekty naszej pracy.