Niepowodzenia implantów dentystycznych, roszczenia i sprawy sądowe

Leczenie implantologiczne to długotrwały proces, w którego przypadku każdy etap musi być przeprowadzony prawidłowo, aby zagwarantować jego skuteczność. Niestety, tego, czy założone implanty zintegrują się, nie da się zagwarantować. Zastanówmy się nad tym, jakie czynniki mogą wpływać na niepowodzenia implantów dentystycznych, a także jak można im zapobiegać.

Dlaczego decydujemy się na implanty dentystyczne?

Implanty zębowe to dla wielu osób jedyna droga do ponownego cieszenia się swoim życiem. Braki w uzębieniu powodują ogromny dyskomfort. Utrudniają przyjmowanie pokarmu, jak i obniżają samoocenę pacjenta. Powodów, dla których decydujemy się na założenie implantów dentystycznych, może być bardzo wiele. Za tą decyzją przemawia także bardzo niewielkie ryzyko niepowodzenia, które według niektórych źródeł wynosi jedynie ok. 2%. Ryzyko to jednak istnieje i jesteśmy w stanie nazwać liczne czynniki, które mogą przyczyniać się do jego zwiększenia.

Niepowodzenia implantów dentystycznych – jak przyczyniają się do nich niedoświadczeni lekarze?

Niestety, okazuje się, że niepowodzenia implantów dentystycznych mogą wiązać się z błędami leżącymi po stronie lekarza, który wdraża leczenie. Czasem zdarza się, że metoda leczenia implantologicznego jest dobrana niewłaściwie do danego pacjenta. Jeśli ten cierpi z powodu pewnych chorób autoimmunologicznych, jest nałogowym palaczem tytoniu bądź stosuje bisfosfoniany, ryzyko niepowodzenia jest większe.

Częstą przyczyną niepowodzeń implantów dentystycznych jest także niedostatecznie przeprowadzona diagnostyka przedzabiegowa oraz działania doraźne, wdrażane miejscowo przez lekarza, bez uwzględnienia ogólnych warunków zgryzowych danego pacjenta. Niestety, jako że tradycyjne leczenie implantologiczne jest kosztowne, zdarzają się także sytuacje, w których lekarze decydują się na jego wdrożenie ze względu na chęć zysku, nie zważając na ryzyko niepowodzenia i następowe powikłania wydłużające cały proces, zwiększające koszty i niezadowolenie czy cierpienie pacjenta.

Niepowodzenia implantów dentystycznych i pozostałe możliwe przyczyny

Niepowodzenia implantów dentystycznych mogą nierzadko wiązać się także z niewłaściwym postępowaniem ze strony pacjenta. Jeśli nasze ciało odrzuci implant, co może objawiać się utratą otaczającej go masy kostnej, bólem, wystąpieniem opuchlizny czy ruchomością implantu, może wiązać się to z nieprzestrzeganiem zaleceń, których udzielił nam wszczepiający implant lekarz. Duży odsetek niepowodzeń spowodowany jest przede wszystkim nieodpowiednią higieną jamy ustnej. Pacjentom często zdarza się bagatelizować dbanie o czystość implantu.

Zdarzają się także sytuacje, w których okazuje się, że pacjent cierpi na rzadką alergię na jedną z substancji zawartych w implancie. Ponadto niepowodzenia implantów dentystycznych mogą wiązać się także z nieujawnionymi chorobami ogólnoustrojowymi pacjentów.

Niepowodzenia implantów dentystycznych – jak można im zapobiegać jako pacjent?

Niepowodzenia implantów dentystycznych są często kwestią, która odstrasza pacjentów przed podjęciem leczenia implantologicznego. Ryzyko ich pojawienia się, można jednak minimalizować.

Będąc pacjentem, możemy przede wszystkim zdecydować się na podjęcie leczenia w klinice, w której pracują specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Bardzo często to właśnie doświadczenie lekarza przesądza o powodzeniu leczenia. Poza tym, zaleca się również odbycie co najmniej dwóch konsultacji w różnych ośrodkach, tak aby w jak największym stopniu upewnić się, że leczenie implantologiczne jest w naszym przypadku zalecane.

Rozstrzyganie sporów dotyczących niepowodzeń implantów dentystycznych drogą sądową

Czy niepowodzenia implantów dentystycznych upoważniają pacjentów do uzyskania zadośćuczynienia za przeprowadzone procedury? Czy w sytuacji, gdy leczenie implantologiczne nie powiedzie się, wytaczanie spraw sądowych może być właściwą ścieżką, by odzyskać stracone pieniądze?

W przypadkach, w których odrzucenie implantu wiąże się z błędem ze strony lekarza, czyli przykładowo przeprowadzeniem procedury w sposób nieprawidłowy, z pewnością taki krok ma sens. Jeśli jednak w sądzie okaże się , że błędu po stronie lekarza nie było, w takim wypadku to osoba wytaczająca proces będzie musiała ponieść koszty sądowe.